Tập huấn tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng

Ngày 6-9/6/2017 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với SCDI và Tổ chức PATH tập huấn tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho 30 nhân viên tiếp cận cộng đồng tại thành phố Hải Phòng