Ngày 26/12/2017, Ban điều phối Chương trình điều trị phục hồi tổ chức Hội nghị gặp mặt, động viên các bệnh nhân nghiện ma túy điều trị nghiện và phục hồi thành công và Lễ tổng kết, trao giải cuộc…