Liên hệ

Trung tâm tư vấn HIV/AIDS Pachaiphong

  • Địa chỉ: 387 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
  • Email: pachaiphong@gmail.com
  • ĐT mới: 18000025
  • Website: https://pachaiphong.vn/

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 190 Cát Bi, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Email: pachaiphong@gmail.com
  • ĐT: 0225.3950542  – Fax: 0225.3950536
  • Website: pachaiphong.vn

Read more