Khoa Xét nghiệm và Phòng tư xét nghiệm HIV Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chuyển về địa điểm mới tại số 190 Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An.

Từ ngày 05/02/2018, Khoa Xét nghiệm và Phòng tư xét nghiệm HIV Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chuyển về địa điểm mới tại số 190 Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An.