Kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Hải Phòng

Sáng 26/12, tại Nhà Hát lớn thành phố, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức hội nghị kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và tổng kết công tác Dân số – KHHGĐ, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2008 -2018. Tới dự có các đồng chí: Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS – KHHGĐ (Bộ Y tế); đồng chí Lê Khắc Nam – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển thành phố; TS.BSCKII Phạm Thu Xanh, TUV- Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố giai đoạn 2008 -2018; lãnh đạo các phòng ban Sở Y tế, lãnh đạo các bệnh viện, các đơn vị trực thuộc Sở; đại diện Ban chỉ đạo công tác DS các quận, huyện; công chức, viên chức và các cộng tác viên làm công tác dân số.

Ngày 14/4/2008, UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 585/QĐ-UBND, thành lập Chi cục DS – KHHGĐ. Qua 10 năm thành lập và phát triển, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Sở Y tế, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Chi cục DS – KHHGĐ đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân số; quản lý tốt nguồn lực, huy động được sự tham gia, hỗ trợ về mọi mặt của Trung ương, của thành phố, từng bước xã hội hóa công tác dân số, công tác DS-KHHĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn. Nhận thức của của người dân trong thành phố có sự chuyển biến rõ rệt trong việc chấp nhận quy mô gia đình nhỏ, ít con.. Tỷ suất sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đã được khống chế. Trong 10 năm từ 2008-2018, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của thành phố Hải Phòng đều đạt dưới 1%. Quy mô dân số được kìm chế, mức sinh thay thế được duy trì, tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Công tác dân số trong tình hình hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức vì vậy, các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; UBND các quận, huyện cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị  quyết  số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển; tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham gia của các ngành, đoàn thể; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật về dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố. Chi cục DS-KHHGĐ tiến hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung và giải pháp thực hiện công tác dân số ở các cấp.
Để nâng cao chất lượng công tác dân số trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố  đề nghị các cấp chính quyền phải coi công tác DS-KHHGĐ là bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, là nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành, đoàn thể. Ngành Dân số cần tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện về công tác dân số. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ thành phố đến cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã chúc mừng Chi cục DS-KHHHĐ thành phố Hải Phòng và đánh giá cao những kết quả công tác DS-KHHGĐ đã đạt được trong 10 năm qua; ghi nhận công lao, đóng góp của các cán bộ làm công tác dân số của thành phố qua các thời kỳ. Phó Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh: mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng công tác dân số của Hải Phòng còn hạn chế như: Tổng tỉ suất sinh theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố còn cao; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh khá trầm trọng (112,3 bé trai/100 bé gái); Chất lượng dân số mặc dù được nâng lên nhưng vẫn còn thấp, số người sinh con thứ 3 còn ở mức cao…

Trong thời gian tới, ngành dân số thành phố Hải Phòng cần tiếp tục tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong việc chuyển trọng tâm chính sách từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số. Đẩy mạnh các hoạt đông để hoàn thành các chỉ tiêu, phấn đấu sớm đạt và duy trì mức sinh thay thế; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; kiểm soát tốc độ già hóa dân số và thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tầm soát trước sinh, sơ sinh đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), khám sức khỏe trước hôn nhân… nhằm nâng cao chất lượng dân số của thành phố. Tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hành động của thành phố thực hiện công tác dân số trong tình hình mới và bố trí kinh phí địa phương cho công tác dân số để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Nhân dịp này, 153 cá nhân đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” của Bộ trưởng Bộ Y tế; UBND thành phố Hải Phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – KHHGĐ và Giám đốc  Sở Y tế cũng tặng  Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể,  cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân số giai đoạn 2008 -2018.