Sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới

Sáng 30/6, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, đánh giá nhiệm vụ công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tại Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã nêu rõ “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác dân số là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài”.

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết nêu rõ, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và lãnh đạo chỉ đạo được quan tâm đẩy mạnh, tạo sự đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân.
Chương trình DS – KHHGĐ của thành phố luôn thực hiện có hiệu quả, duy trì và giữ vững các kết quả đạt được, hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra như: duy trì vững chắc mức sinh thay thế; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên trong toàn thành phố ổn định ở mức dưới 1%; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 70,2%; cơ cấu dân số thay đổi theo hướng tích cực, 66,7% dân số trong độ tuổi lao động; chất lượng dân số từng bước được cải thiện, tỷ lệ tử vong của bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 5 tuổi giảm mạnh, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố đạt xấp xỉ 75 tuổi cao hơn mức bình quân của toàn quốc là 73,5 tuổi.
Riêng 6 tháng đầu năm, ngành Y tế đã ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác dân số năm 2020 và công văn đề nghị Sở Tài chính phân khai kinh phí chương trình mục tiêu dân số năm 2020; Xây dựng dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Hải Phòng” trình UBND thành phố phê duyệt. Một số chỉ tiêu được duy trì ổn định như tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 56,75%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 49,08%. Một số địa phương tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với tuyên truyền hoạt động chuyên môn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định những kết quả đạt được trong công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Đồng chí biểu dương những thành tích về công tác dân số đã đạt được, những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ thành phố đến cơ sở trong thời gian qua.
Đồng chí nhấn mạnh công tác dân số trong thời gian tới cần phải được đổi mới rất căn bản, không chỉ đơn giản là kế hoạch gia đình mà phải tập trung hướng tới để đạt được các mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.
Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới ngành Y tế, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung nắm vững định hướng, mục tiêu chính sách dân số trong giai đoạn hiện nay để triển khai tổ chức thực hiện phù hợp, đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông về Dân số theo hướng bao trùm Dân số và Phát triển; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về Dân số và Phát triển vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của thành phố; triển khai sâu rộng các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số; nghiêm túc xử lý vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã hội.
Tại Hội nghị, đại biểu các Sở, ngành, địa phương đã phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình cũng như những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp để làm tốt hơn công tác dân số trong thời gian tới.