Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Tập huấn kỹ năng tiếp cận nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV cho các tiếp cận viên phòng chống HIV/AIDS
Ngày 20/9/2017, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp cận nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV cho 40 tiếp cận viên
Thông tin mới nhất
Đăng nhập