Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Kế hoạch Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (Từ ngày 10/11–10/12/2019)
Kế hoạch Tháng HĐQG HIV-AIDS 2019_số 272-KH-UBND.signed.pdf
Thông tin mới nhất
Đăng nhập