Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng ban hành theo Quyết định số 2673/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 27/4/2018

qdb-2018-2673-1.pdf
Thông tin mới nhất
Đăng nhập