Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
GS TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm làm việc tại các nhóm tiếp cận cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hải Phòng
Ngày 01/8/2017, GS TS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và TS Hoàng Văn Kể - Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng thăm làm việc tại các nhóm tiếp cận cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hải Phòng

Ngày 01/8/2017, GS TS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và TS Hoàng Văn Kể - Chủ tịch Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng thăm làm việc tại các nhóm tiếp cận cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hải Phòng
Thông tin mới nhất




Đăng nhập