Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Kế hoạch số 89/KH-BCĐ ngày 03/11/2017 về Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 (Từ ngày 10/11–10/12/2017)
Căn cứ công văn số 5606/BYT-UBQG50 ngày 03/10/2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017; Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7410/UBND-VXNC ngày 27/10/2017; Căn cứ tình hình thực tế tại thành phố Hải Phòng; Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, từ ngày 10/11 đến 10/12/2017 cụ thể như sau: 
I. MỤC TIÊU
1. Thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”, hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS ở Việt Nam vào năm 2030;
2. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS nói chung và lợi ích của xét nghiệm HIV sớm nói riêng;
3. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;
4. Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Đặc biệt mở rộng xét nghiệm HIV sớm để phát hiện người nhiễm mới HIV nhằm đạt được mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU
1. Chủ đề của Tháng hành động quốc giaphòng, chống HIV/AIDS năm 2017: Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã phát động mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác) ở cấp độ toàn cầu để tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Trong các mục tiêu trên, mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình là mục tiêu hết sức quan trọng, là tiền đề để thực hiện các mục tiêu 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp. Do vậy Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, tập trung vào chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm-Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020” (Phụ lục 2).
2. Khẩu hiệu của chiến dịch (Phụ lục 1).
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động
1.1. Phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS: Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố khuyến khích các các địa phương, xã, phường, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp... tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. Thời điểm tổ chức Lễ phát động cần được thực hiện trước hoặc trong ngày mở đầu Tháng Hành động (ngày 10/11/2017).
1.2. Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS tổ chức tại thành phố và các quận, huyện.
1.3. Các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS:
- Về nội dung truyền thông cần chú trọng vào các nội dung sau:
+ Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm có hành vi nguy cơ cao;
+ Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV: lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV, sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; 
+ Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;
+ Điều trị bằng thuốc ARV: lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV, lợi ích tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; quảng bá các dịch vụ điều trị ARV tại thành phố Hải Phòng...;
+ Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS: sự cần thiết, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;
+ Huy động và đảm bảo tài chính cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS;
+ Luật Phòng, chống HIV/AIDS cần nhấn mạnh về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV, những điều khoản liên quan đến quyền tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS;
+ Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS;
+ Giới thiệu, quảng bá rộng rãi các dịch vụ xét nghiệm HIV; dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS sẵn có tại thành phố, quận, huyện bao gồm cả các dịch vụ chuyển tiếp, chuyển tuyến để mọi người dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS dễ dàng tiếp cận và sử dụng;
- Về hình thức: 
+ Truyền thông trực tiếp như truyền thông với cá nhân, truyền thông nhóm, thăm gia đình người nhiễm HIV hoặc người có hành vi nguy cơ cao; tư vấn tại các cơ sở y tế; tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS, các nhóm tự lực, các nhóm giáo dục đồng đẳng, huy động sự tham gia của người nhiễm HIV và những người có hành vi nguy cơ cao trong các hoạt động truyền thông.
+ Truyền thông đại chúng: ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường truyền thông qua các chương trình giải trí trên truyền hình, các phóng sự, các chương trình quảng cáo, các chương trình toạ đàm, giao lưu với với người nhiễm HIV...Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng  địa phương như Đài Phát thanh và Truyền hình, báo in, báo điện tử; 
+ Tăng cường truyền thông trên hệ thống mạng xã hội và các trang thông tin điện tử;
+ Truyền thông lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, nhất là ở xã, phường. 
+ Tổ chức các sự kiện truyền thông có sự tham gia của người nhiễm HIV và gia đình; của các nhà lãnh đạo, người nổi tiếng và lãnh đạo cộng đồng;  
+ Phát triển và phổ biến các phương tiện và tài liệu truyền thông: xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, treo băng roll tại các địa điểm công cộng có đông người qua lại như các trục đường giao thông chính, các bến xe, công viên; cửa ngõ thành phố, xã phường, thôn, ấp, bản và cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện; phổ biến các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS khác như áp phích, tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng về phòng, chống HIV/AIDS.
2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo  
- Các hội nghị, hội thảo về các chủ đề: xét nghiệm HIV tại cộng đồng; đánh giá việc thực hiện các mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc AIDS; huy động và đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS đủ điều kiện để ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm y tế; kiểm điểm việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; chống kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng, tại trường học, cơ sở y tế và nơi làm việc; chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012–2020; 
- Tổ chức gặp mặt, sinh hoạt câu lạc bộ với những người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV; truyền thông dự phòng lây nhiễm HIV tiếp tục thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng; lợi ích của tư vấn xét nghiệm HIV sớm; lợi ích điều trị sớm HIV/AIDS; lợi ích của bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV, vận động người nhiễm HIV chủ động tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. 
- Các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả như:  xét nghiệm HIV tại cộng đồng do cán bộ y tế và nhân viên cộng đồng thực hiện, mô hình trong dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử, các mô hình mà người nhiễm HIV chủ động vươn lên làm chủ trong phòng, chống HIV/AIDS và giúp nhau trong cuộc sống. 
3. Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thiết thực
- Tổ chức mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như tư vấn xét nghiệm HIV lưu động; xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng; điểm cấp phát thuốc Methadone; điểm cấp phát thuốc ARV tại các trạm y tế xã.
- Tổ chức các hoạt động vận động đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học chung với trẻ không nhiễm HIV và chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV;
- Tổ chức vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động, nhận người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai, người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
- Tổ chức các chương trình vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ủng hộ gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV và tổ chức thăm hỏi người nhiễm hoặc nhóm người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS tại địa phương;  
- Kiện toàn, củng cố hệ thống chuyển tiếp, chuyển tuyến, đặc biệt là dịch vụ cung cấp các vật dụng dự phòng lây nhiễm HIV như bao cao su, bơm kim tiêm sạch cho mọi người dân có nhu cầu tại cộng đồng;
- Rà soát, chấn chỉnh, giám sát hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt là các dịch vụ can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV;
- Vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự khác và mạng lưới người nhiễm HIV tại địa phương tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động;
- Tổ chức cho các nhà lãnh đạo các cấp tham gia thuyết trình bao gồm cả đánh giá và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, các cá nhân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, đi thăm hỏi, động viên các tổ chức, cơ sở chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh nhân AIDS, các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS, các nhóm tự lực và cá nhân, gia đình bệnh nhân AIDS giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS hoà nhập cộng đồng;
- Tổ chức các chuyến giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.
IV. KINH PHÍ
- Sử dụng kinh phí Chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 được phê duyệt tại Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
- Chủ động nguồn kinh phí của ngành, địa phương, đơn vị và huy động các nguồn hỗ trợ khác. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS;
- Hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các ngành, đoàn thể, quận, huyện, đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; 
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và các cơ quan báo chí tại địa phương thực hiện chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp, tổ chức gặp mặt báo chí, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn thành phố thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017;
- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS. 
- Chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS giám sát hỗ trợ chuyên môn nâng cao chất lượng các dịch vụ, đảm bảo tính sẵn có, dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, bảo hiểm y tế cho bệnh nhân HIV/AIDS; cung cấp tài liệu truyền thông, nội dung, địa chỉ các dịch vụ về HIV/AIDS, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch. Tổng hợp báo cáo các hoạt động báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thành phố và Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tham gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, tư vấn xét nghiệm, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, hỗ trợ phục hồi trong điều trị methadone, kiện toàn các cơ sở điều trị chăm sóc, điều trị HIV/AIDS do Bảo hiểm y tế chi trả, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS;
- Tổ chức giám sát, đánh giá, hướng dẫn triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS của các ngành, các quận, huyện, đơn vị.
2. Công an thành phố
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, chiến sỹ và tăng cường công tác quản lý, điều trị ARV cho phạm nhân trong Trại Tạm giam Công an thành phố; 
- Bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, xe môtô dẫn đoàn và tham gia lễ mít tinh, diễu hành.
3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai thực hiện cơ chế, chính sách cho vay vốn, tạo việc làm đối với người sau cai nghiện, người điều trị methadone, người mại dâm, người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giúp họ hòa nhập với cộng đồng.
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành có chức năng điều trị methadone tổ chức nâng cao chất lượng điều trị và hỗ trợ phục hồi trong điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tại địa phương thực hiện chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
5. Sở Văn hóa và Thể thao 
- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin cổ động và các đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan tại cộng đồng để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
6. Sở Du lịch
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch...triển khai thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại, truyền thông về sử dụng bao cao su và cung cấp bao cao su trong dự phòng lây nhiễm HIV. 
7. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tăng cường chỉ đạo, tổ chức công tác giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh trong các trường học, cơ sở giáo dục, thuộc ngành giáo dục, truyền thông vận động đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học chung với trẻ không nhiễm HIV và chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV;
 - Bố trí, huy động lực lượng thầy cô giáo, học sinh tham dự lễ mít tinh, diễu hành.
8. Sở Tư pháp
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và triển khai các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp pháp lý miễn phí theo yêu cầu cho bệnh nhân nhiễm HIV và bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn thành phố. 
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các hoạt động tham gia thực hiện phong trào Chương trình phối hợp Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012 – 2020;
- Chủ trì vận động các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội dân sự tại địa phương tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
10. Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo và các đoàn thể Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thành phố 
- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
11. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố
- Phối hợp triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền cao điểm trong Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS như: phóng sự, tạo đàm, giao lưu với người nhiễm HIV, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết... về các hoạt động, mô hình, các nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
12. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các quận, huyện
- Triển khai các hoạt động theo kế hoạch, phân công và chỉ đạo cho các thành viên của Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại các các quận, huyện phù hợp với điều kiện thực tế. Sử dụng kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố và các nguồn hỗ trợ khác;
- Chỉ đạo các xã, phường có nhiều người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao nhiễm HIV chủ động bố trí nguồn kinh phí địa phương tổ chức hoạt động mít tinh, diễu hành quần chúng.   
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
Đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các ngành, đoàn thể, quận, huyện xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 15/12/2017 về Sở Y tế (Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS – Đường mương An Kim Hải, Thôn Cái Tắt, Xã An Đồng, Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (cơ sở Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng), điện thoại: 3.950552, fax: 3.959536, email: truyenthongpachp@gmail.com) để tổng hợp. (Phụ lục 3: mẫu báo cáo).

Thông tin mới nhất
Đăng nhập