Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Thông tư số 02/2020/TT-BYT ngày 20/01/2020 Quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
TT02_2020_Quy trình thông báo HIV dương tính.PDF
Thông tin mới nhất
Đăng nhập