Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 14/11/2018 về Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 (Từ ngày 10/11–10/12/2018)
KH tháng HĐQG 2018_Số 247-KH-UBND.signed.pdf
Thông tin mới nhất
Đăng nhập