Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Tài liệu hướng dẫn, tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã, phường
Ban hành theo Quyết định số 4994/QĐ-BYT ngày 14/12/2012 của Bộ Y tế

Hướng dẫn hoạt động phòng chống HIV-AIDS tuyến xã phường.pdf
Thông tin mới nhất
Đăng nhập