Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Thành phố Hải Phòng
Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Báo cáo BCĐ 138 thành phố_2020.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập